Målning till foto som målning

I kursen Digitalt skapande har årets tvåor och treor jobbat med denna porträttuppgift.

Ett målat klassiskt porträtt har varit en förlaga. Uppgiften består sedan i att ta ett fotografi av en modell i liknande position och ljus, allt för att efterlikna det målade porträttet. 

I Adobe Photoshop är sedan jobbet att bearbeta fotografiet för att efterlikna originalmålningen. 

Hanna, ES20
Alva, ES21
Milinda, ES20
Elida, ES21
Hugo, ES20
Joel, ES20
Elin, ES21