Kursplan och kunskapskrav

Kortfattat handlar kursen om kommunikation i ett samhällsperspektiv.

Kursen har startat med ett avsnitt som behandlat journalistik ur ett demokratiskt perspektiv. Vidare så har vi tittat på #metoo-kampanjen och hur den förhållit  sig till pressetiska regler.

Kursen har sedan gått vidare med ett projekt där eleverna först tittat på och analyserat olika partiers valfilmer. Uppgiften har sedan varit att skapa egna lokala enfrågepartier och till sitt parti producera en valfilm om ca en minut. Filmerna går att se här: