Länk till betygskriterier

Digitalt skapande är två kurser hos oss, kurs 1 och 2. Där bekantar vi oss med olika program, som till exempel Photoshop, Premier Pro och Imovie. I kurs 1 behöver man jobba med grunder i bildredigering, fotografering och filmning. I kurs 2 har man sen tagit till sig grunderna så pass bra att det går att jobba lite mer fördjupande med egna idéer.

I kurserna behöver man visa sig, alltså publicera och på så vis ibland redovisa sitt arbete, och därför bygger vi ofta en blogg som man kan använda sig av i mer eller mindre officiellt syfte.

Vi behöver också lära oss om lagar och regler vad det gäller publicering och användande av digitalt skapande arbeten.

Till viss del jobbar vi också teoretiskt eftersom man behöver reagera, reflektera och konstruera bilder och filmer med grundkunskaper inom bildkomposition och filmspråk med mera.

Vi har bra utrustning, fin studio och bra datorer och en del utrustning får eleverna låna eller boka, så man behöver inte ha till exempel en kamera hemma för att göra ett bra jobb och våra elever har fri tillgång till flera av lokalerna man vill arbeta i.

Exempel på arbeten vi har gjort  är studiofotografering, små kortfilmer och Gif-animationer, musikvideo, animationer i stop-motion-teknik eller tecknat , bildredigering och videoinstallationer.

De här kurserna är väldigt breda och öppnar för mycket kul för ditt digitala skapande.