En uppgift i Digitalt skapande 1 för ettorna i ES22. En tilldelad filmgenre ska få en vinjettbild, baserad på ett foto, samt musik som signalerar rätt genre skapad i Garageband.