Uppgift är att skapa musik samt en bild som tillsammans illustrerar en bestämd filmgenre.