Samuel Blixt i ES15 är en produktiv herre som just gjort färdigt en rolig kortfilm. Titta!