Digitalt skapande har jobbat enskilt under distansveckor med att producera var sin minutfilm