Uppdraget är att tolka ett musikstycke, en film som ger musiken ett ansikte.